Mesopotamië (Grieks voor: tussen de rivieren → Μησος (middelste) en ποταμος (rivier)) of Tweestromenland, (Aramees: Beth Nahrin ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ), (Arabisch: بلاد مابين النهرين, Bilad ma bayn Al-Nahrayn of بلاد الرافدين, Bilad ar-Rafidayn) is het gebied rond de rivieren Tigris (ca. 1900 km) en Eufraat (ca. 2800 km lang). Het is het kerngebied van de huidige staat Irak en het noordoosten van het huidige Syrië, die teruggaat tot het Paleolithicum. In geschiedkundige werken worden vaak in Mesopotamië Assyrië in het noorden en Babylonië in het zuiden onderscheiden. Dit zijn gewoonlijke geografische aanduidingen. Of ze ook met staten overeenkomen hangt van het tijdperk af. Babylonië bestond zelf oorspronkelijk ook uit twee delen, het zuidelijke Soemer en wat noordelijker Akkad. In de loop van de geschiedenis slibde de delta steeds verder aan. Die streek wordt wel het Zeeland genoemd.

N Mesopotamia and Syria Dutch.svg

Het grondgebied van historisch ligt grotendeels binnen de grenzen van het huidige Irak, maar omvat ook een groot deel van het huidige Syrië en delen van Turkije en Iran. Aan de oostgrens wordt het begrensd door het berggebied van het Zagrosgebergte van Iran. In het westen en zuiden wordt het begrensd door de Syrische woestijn en en de woestijn van Saoedi-Arabië. De noordgrens in minder scherp bepaald omdat de bronnen van de beide rivieren in de Taurus in het midden van oostelijk Anatolië liggen en dit is geen woestijn. Deze gebieden waren vaak een twistappel met buurlanden zoals Mitanni, Urartu of het Hettitische Rijk. In het zuidoosten lag Elam, dat lang zijn eigen taal en cultuur had. Net als in Egypte dankt Mesopotamië zijn vruchtbaarheid rond de rivieren aan de regelmatig terugkerende overstromingen van de Tigris (ca. 1900 km) en vooral de Eufraat (ca. 3600 km lang). Dagelijks wordt zo'n drie miljoen ton sediment aangevoerd dat zich op de beddingen ophoopt. Zij liggen dan ook hoger dan het omringende akkerland, dat gemakkelijk geïrrigeerd kan worden. In het noorden liggen steden als Ninive nog steeds aan de stroom, maar naar het zuiden verplaatsen de rivierbeddingen zich regelmatig en liggen ruïnes van oude steden er nu vaak kilometers vandaan.

Bron:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesopotamië