De eerste sporen van glas dateren van 4500 jaar geleden, maar op dat moment was het nog niet erg courant. Het duurt nog een duizendtal jaar, tot 1500 v.C., vooraleer glazen voorwerpen, voornamelijk kleine flesjes, vaker opduiken. In Nuzi, een stad in het Mesopotamië van de late Bronstijd, werden verschillende glazen voorwerpen teruggevonden. Dat werd lange tijd beschouwd als de eerste grote productie van glas. Glas gevonden op Egyptische sites werd enkele decennia jonger ingeschat, daterend rond 1450 v.C.

Glazen Flesje uit Memphis
Glazen Flesje uit Memphis

 “Die datering is gebaseerd op opgravingen uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw”, zegt professor geologie Patrick Degryse. “Een dergelijke situering in de tijd gebeurt op basis van associatie. Welke materialen zijn er gevonden? Welke vormen worden er gebruikt? Op basis daarvan worden voorwerpen aan een bepaalde tijdsperiode verbonden.”

Verweerde fragmenten van glazen flesjes uit Nuzi, Mesopotamië. Verweerde fragmenten van glazen flesjes uit Nuzi, Mesopotamië

 

“Omdat de vaststellingen in dit geval bijna honderd jaar geleden gebeurd zijn, hebben we het glas dat in Nuzi gevonden is opnieuw geanalyseerd en gedateerd. Intussen hebben we veel meer kennis vergaard over de regio en de site. We weten beter welke contacten er waren, welke grondstoffen gebruikt werden en waar deze vandaan kwamen. Uit de associatie met andere materialen zoals keramiek, blijkt nu dat het glas uit Nuzi jonger is dan eerst gedacht. Het dateert van circa 1450 v.C., uit dezelfde tijd dus als het glas gevonden op de Egyptische sites.”

 Er is zelfs reden om te denken dat Egyptenaren de productie van glas eerder onder de knie kregen dan Mesopotamiërs. “Het glas van de Egyptische sites is technisch geavanceerder en verfijnder. Het is ook kleurrijker omdat er meer verschillende, vaak ook zeldzame metalen als pigment gebruikt worden. Op Egyptisch glas is ook eenzelfde, zeg maar standaardpatroon aangebracht. Het glas uit Mesopotamië lijkt eerder een imitatie van dat Egyptische origineel. Gezien de verfijnde techniek en vaste vormgeving is het plausibel dat de Egyptische glasproductie ouder is dan de Mesopotamische.”

Bron: egyptenaren-hadden-als-eersten-de-productie-van-glas-onder-de-knie